• .: Su Yönetim Sistemlerinde İnovatif Çözümler :.

SCADASU Çözümleri

Basınç Yönetimi Nedir?

Basınç yönetimi, iyi yapılandırılmış bir fiziki su kayıpları yönetim stratejisi içinde yer alması gerekli olan temel unsurlardan birisidir. Su dağıtım şebekelerinde oluşan kayıp/kaçak oranı, terfi veya cazibe ile sağlanan basınç ile doğrudan bağlantılıdır. Şebekeniz ölçülebilir değilse yönetilemez. Öncelikle şebeke üzerinde ölçülebilir bölgeler oluşturmak gerekir. Eski tip dağıtım sistemlerindeki borular büyük oranda birbirleri ile bağlantılı olduğu için yönetim ve ölçüm mümkün olmamaktadır. Şebekenin daha verimli yönetilebilmesi için, DMA (District Metered Area) denilen kendi içerisinde ölçülebilir ve izole bölgelere ayrılması gerekir. Her bölge hidrolik olarak diğer basınç bölgesinden ayrılır ve karşımıza kontrol edilebilir bir şebeke modeli çıkar. Basınç kontrol edilmezse su kayıpları artar ve yüksek basınç nedeniyle arızalar çoğalır. Hidrolik olarak birbirinden ayrılan basınç yönetimi (DMA) bölgelerinde hem kayıpları azaltmak hem de arıza sayısını düşürmek için bölgenin karakteristiğine uygun olarak ihtiyaca göre basınç sağlanmalıdır. Dinamik basınç yönetimi uygulaması ile birlikte gece debisi takip edilmeli ve yönetim bu doğrultuda devam etmelidir.

Aktif sızıntılar tespit edilerek hat üzerindeki sızıntı noktaları tamir edilmelidir. Eldeki sayısal veriler üzerinden şebeke üzerinde gezilerek, özellikle gürültünün az olduğu saatlerde akustik dinlemeler yapılarak, sızıntı noktaları tespit edilmelidir. Tespit edilen sızıntı noktalarının tamir edilmesi su kayıplarının azalmasında önemli bir unsurdur. Periyodik olarak uygulanması gereken bir işlemdir.

Su Yönetim Sistemi

Nasıl Uygulanır?

Hat üzerine oluşturulan by-pass bölgesinde bulunan debimetre ve basınç sensörlerinden elde edilen değerler, SCADASU Elektronik BKV Kontrolörü tarafından anlık olarak değerlendirilip, basınç kontrol vanasına açma ya da kapama yönünde komut göndermesi ile hattaki basıncın istenilen değerde tutulması sağlanır. Sistemin kontrolünü sağlayan iki adet ünite bulunmaktadır. Elektronik ve Hidrolik Kontrol Ünitesi olarak isimlendirilmişlerdir. Elektronik ünite içinde bulunan mikro işlemci, debimetre ve basınç sensörlerinden aldığı verileri değerlendirerek hidrolik üniteyi kumanda etmektedir. Hidrolik ünite ise basınç kontrol vanasına kumanda etmektedir.

Elektronik Ünite, şebeke üzerinden elde ettiği giriş basıncı, çıkış basıncı, anlık akış, toplam akış ile ünite içersindeki batarya seviyesi ve harici enerji kaynağının seviyesini belirlenen periyotlarda sistem merkezine göndermektedir. Elektronik ünite içerisinde bulunan GSM iletişim modülü, sistem merkezi ile sürekli on-line bağlantıda kalmaktadır. İletişim kesilmesi durumunda kendi içinde kayıt tutmakta, iletişim tekrar sağlandığında tüm verileri tekrar merkeze göndermektedir.

Su Yönetim Sistemi

Acil durumda hızlı müdahale

Beklenmeyen durum oluştuğunda basınç kontrol vanasına hızlı bir şekilde tam aç ve tam kapat komutu gönderebilirsiniz.

Entegre Sistem

Scada Sistemi ile Entegre

Online İletişim

Çift Yönlü ve Gerçek Zamanlı!

services single
services single

Gelişmiş Web Tabanlı Yönetim

SCADASU Web tabanlı yönetim yazılımı ile diğer sistemlerinizle entegrasyon sağlayabilir ve bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlardan kolaylıkla yönetebilirsiniz.